Wspólnota mieszkaniowa i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi – określenia, o których powinien coś wiedzieć każdy posiadacz lokalu

Kupno lokalu mieszkalnego jest dla każdej osoby sporą radością związaną z posiadaniem swoich czterech kątów. Jest to również duże wyzwanie związane z przejęciem wielu praw i obowiązków dotyczących właścicieli lokali, z których często obywatele nie zdają sobie sprawy. Jednym z nich jest należenie do wspólnoty mieszkaniowej.

Zakładanie wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa jest zbiorowością właścicieli lokali, które znajdują się w konkretnej nieruchomości. Jest to zazwyczaj jeden budynek razem z obszarem, który go otacza. Jest to pod kątem prawnym organizacyjna formacja, która nie posiada osobowości prawnej. Przystępują do niej wszystkie osoby obowiązkowo w chwili kiedy nabywa się prawa do lokalu. Wspólnota mieszkaniowa, mimo iż nie ma osobowości prawnej ma możliwość wziąć kredyt, być oskarżana oraz sama pozywać czy również podpisywać umowy.

wspólnota mieszkaniowa (Łódź)

Powstaje ona już w chwili wyodrębnienia pierwszego lokalu z mocy prawa. Do obowiązków obywateli przynależnych do wspólnoty mieszkaniowej należą między innymi ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem części wspólnej jak i własnego lokalu czy również respektowanie porządku. Zobacz też wspólnoty mieszkaniowe (MagnisCentrum Łódź).

Kto zarządza wspólnotami mieszkaniowymi?

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi odbywa się przez wybór przez jednostki przynależne do wspólnoty mieszkaniowej zarządu, który zajmuje się utrzymaniem nieruchomości wspólnoty. Zarząd można obrać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to powierzenie zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi osobie prawnej albo fizycznej posiadających stosowną licencję zarządcy. Taką osobę ustanawia się zazwyczaj na kilka lat i niezbędna jest do tego stosowna umowa notarialna. Natomiast drugim sposobem jest wybór zarządu spośród właścicieli mieszkań określonej wspólnoty albo osób z zewnątrz – więcej a stronie.

Zainteresowała Cię przedstawiana kwestia? Sprawdź zatem poza tym ten wiarygodny serwis (https://drabest.pl/pl/blog/post/35_schody-strychowe-jakie-wybrac?page_type=post) – to również bardzo pomocne źródło informacji.

Wspólnota mieszkaniowa kontroluje zarząd. Każdy jej członek posiada sposobność wglądu w całą dokumentację prowadzoną przez zarządcę. Wspólnota ma możliwość także powołać tzw. radę wspólnoty, która w systematycznych zebraniach może odbierać od zarządcy sprawozdania z jego działalności.