Stabilizacja dróg jest dla ciebie priorytetem? Obowiązkowo przeczytaj ten artykuł

Jeżeli ciekawi cię zagadnienie stabilizacji gruntów lub po prostu profesjonalnie się tym zajmujesz, na pewno znasz sporo sposobów na ułatwienie sobie pracy i poszerzenie wiedzy. Warto wszakże czasem przypomnieć sobie najistotniejsze rzeczy, które dadzą nam pewność dobrze wykonywanej pracy.

montaż płyty gipsowo kartonowej

Autor: Wolfcraft
Źródło: Lange Łukaszuk
Stabilizacja gruntów, najprościej rzecz biorąc, polega na zmieszaniu gruntu z dobranym spoiwem hydraulicznym przy odpowiedniej wilgotności. Często stabilizacja gruntów w budownictwie komunikacyjnym bywa niełatwym zagadnieniem. Problem rodzi się, gdy grunty spoiste bywają zbyt wilgotne, by mogły być spożytkowane do budowy nasypu albo nawierzchni. Z pomocą przychodzą popioły lotne, posiadające prawie ten sam skład do popiołów z wulkanów używanych do budowania dróg przez starożytnych Rzymian. Substancje owe posiadają wiążące właściwości, dzięki nim możliwa jest stabilizacja podłoża zawilgoconego, spoistego a także gruntu o podwyższonej zawartości związków organicznych. Przymieszka z popiołu lotnego spowoduje wzrastanie spoistości gruntu oraz obniżenie jego wilgotności.
Oczywiście popioły lotne nie nadają się do stabilizowania każdego typu podłoża. Stabilizowane bywają na przykład wszelkie spoiste grunty z wyłączeniem glin zwięzłych oraz ił. Najważniejsze kryterium jeżeli chodzi o przydatność popiołów dla stabilizacji jest zbadanie nośności gruntu odbyte na miejscu.

Zainteresował Cię ten materiał? Jeśli tak, to zobacz ponadto ten świetny artykuł (http://www.prownes.pl/projektowanie-aranzacja-kawiarni/). Sprawdź, to również okaże się dla Ciebie wartościowe.

Stabilizacja podłoża opisaną metodą pozwala na znaczące obniżenie kosztów, szczególnie, gdy cały proces wykonywany może być na miejscu, co widocznie obniża koszty transportu materiałów mineralnych.

Są rzecz jasna inne stabilizatory gruntu, jak na przykład cement czy też wapno.

Każdy spośród nich posiada swe określone własności. należy zatem dopasować stabilizator do typu planowanych prac. Zodpowiednią firmą stabilizacja podłoża nie będzie kłopotem.

Bierzesz ten artykuł za fascynujący? Wejdź na odsyłacz do www, które dostarczy Ci wiele niesamowicie wciągających informacji na omawiany wątek.

/J]