Sposoby zagęszczania podłoża gruntowego w budownictwie – sprawdź, w jaki sposób wykonuje się takie roboty ziemne

Nowo konstruowane trasy komunikacyjne coraz częściej natrafiają na skomplikowane warunki gruntowe. Wymusza to stosowanie rozmaitych technologii zagęszczania podłoża nasypów jak też fundamentów inżynierskich obiektów. Pośród wielu najnowocześniejszych i zawiłych sposobów zagęszczania podłoża gruntowego istnieją proste sposoby wykorzystywane od wieków a wręcz takie, jakie nie nastręczają ponadplanowych nakładów.

Wymiana gruntu. Najbardziej oczywistym sposobem rozwiązania problemu słabego podłoża może być jego wymiana na surowiec przydatny do posadowienia nasypu. Odpowiednia będzie w wypadku słabszych podłoży organicznych (gytie), miękkoplastycznych podłoży spoistych oraz występujących składowisk odpadów i pozostałych nieprzydatnych do posadowienia surowców. W wypadku problemów z pełną wymianą podłoża wymieniane są jedynie przypowierzchniowe warstwy słabego podłoża.
grunt
Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com

Prostą metodą na zagęszczenie gruntu będzie jego konsolidacja. Polega to na obciążeniu gruntu nadkładem nasypu w wyniku czego z porów podłoża wyciskana jest ciecz. Towarzyszy temu obniżenie objętości porów gruntu oraz wypływające z tego opadanie nasypu. Jest to zabieg długotrwały, a czas konsolidacji może być liczony nawet w latach (zależy on od przepuszczalności podłoża a także drogi filtracji). Szczególnie długi będzie w gruntach ilastych. Ze względu na wytrzymałość gruntu może zaistnieć konieczność budowy nasypu etapowo. Kolejne warstwy obciążenia są dokładane w miarę zaawansowań konsolidacji i wzrostu odporności podłoża. Wiele istniejących aktualnie i eksploatowanych nasypów budowanych było w ten sposób. Czytaj dalej https://www.spoiwex.pl/ mieć na uwadze, że zagęszczanie gruntu (więcej szczegółów)więcej szczegółów obniżenie objętości porów gruntu jak też nieodzowność zrealizowania nasypu o większej kubaturze. Wynikają w następstwie tego nieoczekiwane niedobory w bilansie mas ziemi. Zagadnienie to zachodzi też w nasypach o podłożu w których wzmacnianie gruntu przeprowadzane było innymi metodami. Ze względu na konieczny relatywnie długi czas jest to metoda dzisiaj rzadko stosowana. Tok konsolidacji oraz stabilizacji osiadań możemy przyspieszyć stosując tak zwane przeciążenie. Polega ono na czasowym przyłożeniu na konstruowanym nasypie dużego obciążenia. Najprościej przyłożyć takie obciążenie za pomocą ponadplanowej powłoki podłoża. W szczególnych przypadkach obciążenie takie może być wywierane za pomocą balastu żelbetowego bądź zbiorników z wodą.