Sondowania jako badania środowiska gruntowego do celów projektowania posadowienia budynku

Badania gruntów są najbardziej wiarygodne, gdy jest możliwość wskazać usytuowanie i zarys ewentualnego budynku, bowiem wtenczas geotechnik wie, w których lokalizacjach dokonać odwierty. Jeśli parcela jest bardzo rozległa i nie wiadomo w dalszym ciągu, gdzie stanie dom, trzeba dokonać więcej odwiertów, a więc wartość badań wzrośnie.

Pomimo to, należałoby je zrobić, żeby uprościć sobie podjęcie decyzji, bo badania powinny pokazać, w którym obszarze fundamentowanie budynku będzie najprostsze, a gdzie okaże się trudne, a przez to droższe. Zazwyczaj odwierty – odwierty wrocław sytuuje się w narożnikach budynku i opcjonalnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w jakich wykorzystuje się sondowanie cpt to jedne z nowoczesnych sposobów zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne pozwolą na skrupulatną ocenę danego obszaru prędko i sprawnie. Podstawowym odcinkiem sondowania jest badanie ośrodka gruntowego dla celów planowania i wykonawstwa posadowienia budynków, konstrukcji ziemnych, podziemnych i powierzchni drogowych – zobacz także na tej stronie internetowej.

Na bazie uzyskanych parametrów gruntowania, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania jest możliwość ustalić rodzaj gruntu i budowę geologiczną gruntu, wskazać poziom zagęszczenia podkładów miałkich.

Kliknij tutaj, by przekonać się, co inny serwis udostępnił na opisywany temat. To na pewno także Cię zaciekawi.

obszar wyznaczany do sondowania cpt

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com

Sondowanie CPTU pozwala na ocenę wielu parametrów geotechnicznych podłoża w miejscu występowania. Fakt ten stanowi o potencjale spożytkowania efektów badania CPTU w analizie wytrzymałości mechanicznej, oraz stanu odkształcenia osadów. Kolejną zaletą owego typu badania jest otrzymywanie nieomal ciągłego obrazu zmian rozważanego parametru w profilu razem z głębokością. Analiza pozyskanych wyników jest w stanie wyznaczać istotny element metodologii umożliwiającej odtworzenie historii przebiegów geologicznych, wpływających na osad od momentu jego powstania.

Wielopłaszczyznowe badania osadów z użyciem sondowania statycznego gwarantują wyłapanie nieciągłości sedymentacyjnych, także stwierdzenie wpływania na osad przebiegów powiązanych z obciążeniem i odciążeniem gruntu. Sondowanie CPTU pozwala ocenić profil wgłębny i stan występujących w podłożu gruntów z największą precyzją – kliknij tu.