Solidne wyburzanie i rozbiórki konstrukcji budowlanych

Przedsiębiorstwo działa w sektorze wyburzeniowo – rozbiórkowym, podejmuje się zleceń o zróżnicowanym stopniu trudności, do potrzeb odbiorców podchodzi uwzględniając ich oczekiwania, kierując się zasadami fachowości, rzetelności oraz najwyższej dbałości o bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych prac. Firma podejmuje się wszystkich zleceń począwszy od domków jednorodzinnych aż po duże i skomplikowane zlecenia. Firma posiada wieloletnie doświadczenie i odpowiednie zaplecze sprzętowe.

rozbiórka starego budynku
Autor: Tony Hisgett
Źródło: http://www.flickr.com
Firma jest elastyczna, wykonuje rozbiórki i wyburzenia budynków o różnej wysokości oraz konstrukcji. Przedsiębiorstwo ma w posiadaniu specjalistyczny sprzęt, m.in. koparki, młoty, nożyce do cięcia betonu – dzięki któremu wyburzanie przebiega szybko i sprawnie (rozbiórki budynków). Stosowne sposoby wyburzania, gwarantują bezpieczeństwo nawet w czasie wykonywania zleceń o dużym stopniu ryzyka. W ofercie zawiera się: wyburzanie i rozbiórka budynków, mostów, kominów i innych obiektów budowlanych z zastosowaniem różnorodnych metod wyburzeniowych. Zakres prac ziemnych obejmuje między innymi: przygotowanie terenu pod budowę; niwelacje, makroniwelacje, wyrównywanie terenu i skarpowanie; wykopy: pod fundamenty, instalacje wodne, gazowe, kanalizacyjne; rozładunek oraz załadunek palet, wyburzenia i rozbiórki budynków.

Wyburzanie w zależności od potrzeby, firma realizuje metodą mechaniczną albo minerską. Duże doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt zapewniają wykonanie każdego wyburzenia. Firma Zapewnia utylizację tworzyw porozbiórkowych zgodnie z przepisami prawnymi. Oferuje również recykling – zerknij na recykling pvc: www.metal-plast.pl/oferta/skup-odpadow-pvc/ – gruzu betonowego czy ceglanego, za pomocą mobilnych kruszarek gruz zostaje przekruszony na mniejsze frakcje w celu uzyskania materiału budowlanego stosowanego do podbudowy dróg i placów. Firma Wykonuje również powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Wyburzanie budynków monitorowane jest przez doświadczonych specjalistów.

rozbiórka
Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com
Zlecenia wykonywane są zgodnie z postanowieniami Prawa Ochrony Środowiska, a stabilna sytuacja finansowa powoduje, że Firma jest doskonałym i zaufanym partnerem, w prowadzeniu inwestycji długoterminowych.Przedsiębiorstwo Dysponuje profesjonalną kadrą techniczną, mającą doświadczenie w wyburzaniu skomplikowanych obiektów, a nowoczesny park maszynowy, który firma ma w dyspozycji gwarantuje pełny profesjonalizm. Zlecenia realizowane są zawsze terminowo a ceny są konkurencyjne z możliwością ich negocjowania. Długoletnie doświadczenie zawodowe w branży, znajomość środowiska budowlańców oraz bardzo dobre referencje od zleceniodawców, wraz z fachowością operatorów maszyn procentuje licznymi zamówieniami na wykonywanie w.w. usług.