Silikat czy beton komórkowy – co lepsze

Czy 2 tak odmienne pod względem właściwości Produkty zdołają równie dobrze pełnić rolę budulca na ściany naszego domku? To pytanie zadaje sobie ogromnie wielu inwestorów. Na pewno w podjęciu słusznej decyzji pomoże bliższe zapoznanie się z charakterystyką obydwu materiałów.
produkty silikatowe jak też beton komórkowy produkowane są z niemal identycznych surowców, jednak odmienne techniki produkowania sprawiają, że otrzymujemy materiały o zupełnie innych cechach.

W obydwu wypadkach podstawowe elementy to wapno, piach i woda.

sklepach

Autor: Xella Polska Sp. z o.o.
beton komórkowy

Autor: Tikkurila
Źródło: Tikkurila
Oba surowce posiadają swoje minusy jak też atuty, a więc o ich doborze powinny decydować najistotniejsze wymagania eksploatatorów. Nie bez znaczenia będzie także koszt budowy, jednak przy zestawianiu wydatków trzeba brać pod uwagę stan wykończenia ściany w wskazanej technologii a także realną do otrzymania ciepłochronność. Ściany działowe z silikatów nie muszą być budowane jako warstwowe – czytaj o ścianie działowej.

Poszukujesz kolejnego tekstu na rozpatrywany tutaj problem? Jeśli tak, to ten wyczerpujący tekst (www.cdevelopment.pl/stan-surowy/) na 100% także uznasz za interesujący.

Fragmenty z betonu komórkowego zapewniają natomiast wybudowanie ściany jednowarstwowej, jakiej ciepłochronność będzie zależała od grubości jak też odmiany użytych bloczków. Z betonu komórkowego można również wznosić ściany – (odwiedź nas) z ociepleniem – zazwyczaj jako dwuwarstwowe – wtenczas własności ciepłochronne betonu odgrywają mniejszą rolę – klik.

Albowiem w zrealizowanej z silikatów ścianie dwu- bądź trójwarstwowej surowiec tenże spełnia jedynie funkcję konstrukcji nośnej, jego szerokość możemy ograniczyć do niezbędnego minimum określonego wymogami nośności ściany. Z reguły w mieszkaniach jednorodzinnych starczająca grubość ścian nośnych to 15-18 cm. Zaś warstewka ociepleniowa nie może mieć szerokości mniejszej aniżeli 12 centymetrów.