Rola regularnych inspekcji budowli dla ich stanu technicznego i bezpieczeństwa mieszkających w nich ludzi.

Każdy budynek, czy jest to mieszkalny blok, czy też hala fabryczna, musi regularnie przejść okresowe kontrole techniczne. Zresztą wymaga tego budowlane prawo, nakładające na osoby opiekujące się budynkiem wykonywanie tego typu działań. Jedynie w przypadku budownictwa jednorodzinnego nie ma takiej konieczności, choć dla bezpieczeństwa domowników warto także regularnie kontrolować stan budynku.

Kontrole i inspekcje budowlane mają na celu głównie utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku, wiąże się to również z jego zewnętrznym wyglądem. W trakcie takich inspekcji zapisuje się wszystkie zauważone usterki i awarie, które w dalszej kolejności można uwzględnić w remontowych planach na najbliższy okres czasu. Kontrole okresowe wykonywane być muszą przez osoby mające do tego stosowne uprawnienia – nie może to być wzięty z przypadku pracownik spółdzielni.

Zainteresował Cię nasz wątek? Zatem najedź na link do serwisu modelarstwo odlewnicze i rozkoszuj się kolejnymi newsami. W razie jakiś pytań – odezwij się do nas.

Dzięki temu będzie się pewnym, że wszystko będzie dokładnie sprawdzone, a żadna nawet niewielka wada nie będzie pominięta. Zapoznaj się z ofertą: konserwacja instalacji technicznych

Instalacje w nowoczesnych budynka

Autor: Jim Linwood
Źródło: http://www.flickr.com

Utrzymywanie techniczne budynków ma bardzo duże znaczenie dla ich długiego życia i sprawnego działania. Dzięki regularnym kontrolom wszystkie wady da się zlokalizować szybko, a co ważniejsze, także szybko je naprawić. Podczas kontroli konieczne będzie sprawdzenie stanu technicznego wielu rzeczy. W pierwszej kolejności brany jest pod uwagę stan zewnętrznych elewacji, to znaczy tynków, malarskich powłok, a także balkonów, balustrad i gzymsów. Kolejna kontrola powinna dotyczyć pokrycia dachowego i układu rynien, a także połączeń instalacyjnych. Na zakończenie należy w każdym mieszkaniu skontrolować poprawność instalacji, czyli w przypadku gazu dokładną szczelność przewodów, a przy energii elektrycznej stan uziemienia. Autor:

To podstawowa lista prac, które powinna zawierać okresowa obsługa techniczna budynków, ale mniej istotnych jeszcze by się jeszcze znalazło. Po każdej inspekcji powstać musi protokół z wykonanych technicznych bada, a wady, które zostały znalezione podczas kontroli należy w miarę szybko naprawić.