Najczęściej używane rodzaje cieplnej obróbki metali, jakie zalety ma wyżarzanie.

Technologie produkowania rozmaitych odmian stali doskonalono doskonalone przez setki lat. I będzie to dotyczyć zarówno sposobów samego odlewania, jak i późniejszych procesów, które pozwalają na otrzymanie dużo lepszych parametrów. Po wystudzeniu stal ma pewną uporządkowaną strukturę wewnętrzną, bezpośrednio wpływającą na wytrzymałość, sprężystość i twardość produkowanych elementów.

Jednak jeżeli zostaną użyte dodatkowe procesy wiążące się z rozgrzaniem i wychłodzeniem stali, to pod wpływem ich działania wewnętrzna struktura ulega dużym zmianom, dzięki czemu zmieniają się również właściwości fizyczne. Ogół tego typu procesów nazywany jest obróbką cieplną, a ich podstawowym zadaniem jest polepszenie pożądanych parametrów, czyli popularne ulepszenie stali. Obróbka cieplna obejmuje parę technologicznych technik, z których najważniejszą rolę odgrywają czas i temperatura – sprawdź ofertę Alwro. Przeważnie takie procesy składają się z trzech etapów, to znaczy nagrzewania, wygrzewania oraz wystudzenia, ich długość i wysokość temperatur będą uzależnione od efektów, których się spodziewa.

ciepło

Autor: INSTAL-PROJEKT
Źródło: INSTAL-PROJEKT

Jednym z bardzo często stosowanych metod obróbki cieplnej jest wyżarzanie. Polega ono na nagrzaniu stali do pewnej temperatury, wygrzaniu go przez dłuższy czas w tej ustalonej temperaturze i powolnym schłodzeniu. Aktualnie w zastosowaniach przemysłowych wykorzystuje się kilka rodzajów wyżarzania, różnią się one między sobą czasami i zakresami temperatur i dają możliwość uzyskania sporo różniących się od siebie cech materiału. Jednym z najczęściej używanych technik wyżarzania będzie wyżarzanie ujednorodniające.

Działa ono na zasadzie nagrzania elementu do temperatury między 1050-1250 stopni, wygrzaniu przez długi okres czasu i spokojnym, wolnym studzeniu. Podstawowym celem takiego procesu będzie zmniejszenie niejednorodności chemicznego składu, zjawisko to występuje dość często przy różnego rodzaju wlewkach. Często używane są również wyżarzanie niezupełne i zupełne – zerknij tutaj. One z kolei mają na celu przede wszystkim usunięcie naprężeń wewnątrz materiału, ale także zredukowanie twardości materiału i poprawienie ciągliwości, co ułatwia później obróbkę.