Na czym polega praca rzeczoznawcy majątkowego|Na czym opiera się praca rzeczoznawcy majątkowego? W jaki sposób układa się ścieżka do tego zawodu?

Zawód rzeczoznawcy majątkowego został prawnie zdefiniowany w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy to człowiek wykonujący zawód zaufania publicznego, zawód, który podlega prawnej ochronie.

Rzeczoznawca majątkowy, czasami określany jako rzeczoznawca nieruchomości, by wykonywać swój zawód musi otrzymać uprawnienia, które związane są z szacowaniem nieruchomości.

nieruchomości na sprzedaż

Autor: Bill Wilson
Źródło: http://www.flickr.com

Zdobycie ich jest związane z pozytywnym zdaniem egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Osoby, które chcą podejść do egzaminu muszą mieć skończone studia wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe dotyczące wyceny nieruchomości (oprócz osób, które są absolwentami studiów, których program w wymaganym stopniu pokrywa się z programem tych studiów podyplomowych). Konieczne jest odbycie praktyki zawodowej. Musi ona trwać minimum pół roku. Egzamin fazę ustną oraz pisemną|składa sięetapu pisemnego oraz ustnego.podłoga (http://www.parkietypryczynicz.com.pl/parkiet-debowy/)Pierwszy ze wspomnianych polega na odpowiedzi na 90 pytań oraz rozwiązaniu zadania otwartego. Przejście przez tę fazę procesu kwalifikacyjnego daje uprawnienia do wzięcia udziału w w części. Po pomyślnym przejściu egzaminu daną osobę umieszcza się w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych, który jest prowadzony przez ministra infrastruktury i od tego momentu prawnie może wykonywać zawód.

Rzeczoznawca nieruchomości zajmuje się przede wszystkim szacowaniem ile jest warta dana nieruchomość.

budowa nieruchomości

Autor: Jocelyn Kinghorn
Źródło: http://www.flickr.com

Zobacz więcej: . Jego czynnościami obejmowane są także maszyny i urządzenia pozostające w trwałym związku z lokalem. Ekspert ocenia także inne prawa do nieruchomości oraz szacuje wartość szkód bądź nakładów dotyczących nieruchomości. Do zadań rzeczoznawcy majątkowego należy głównie określenie, jaka jest wartość rynkowa nieruchomości, jaka jest wartość odtworzeniowa nieruchomości oraz przedłożenie oferty bankowo-hipotecznej wartości lokalu. Praca rzeczoznawcy majątkowego nie jest zbyt popularna, a osoby, które wykonują ten zawód cieszą się prestiżem. Najczęściej pracują one w kancelariach rzeczoznawców majątkowych lub rozpoczynają własną działalność, a także pracują w bankach czy rozmaitych instytucjach finansowych.