Kto może do odbierania technicznego mieszkań po remoncie

Odbiór mieszkania po wykonanym w nim remoncie może być dokonany przez samego właściciela, jak również przez właściciela mieszkania, z jakim w dniu odbioru pojawił się także właściciel całego bloku, w którym to mieszkanie jest umiejscowione czy w obecności określonego fachowca z dziedziny budownictwa.Wszystko zależy od tego, jak znaczny remont (usługi remontowe piaseczno) został przeprowadzony w mieszkaniu oraz których obszarów budownictwa ten remont dotyczył. Czasami przy odbiorze mieszkania będzie musiał znaleźć się także gazownik czy elektryk, jeśli w mieszkaniu naprawiana była instalacja gazowa czy elektryczna – zobacz jak wygląda obiór mieszkania przez developera. Trzeba albowiem zapamiętać, że mieszkanie w bloku nakłada na jego mieszkańców różnorakie zadania i muszą oni troszczyć się o bezpieczeństwo wszystkich lokatorów, nawet tych sąsiadów, których na co dzień nie znają, lecz są z nimi połączeni wspólnymi instalacjami zamieszczonymi w budynku. Nie mogą toteż bez zgody właściciela bloku realizować w swym mieszkaniu żadnych poważniejszych remontów i dokonywać jakichś zmian w instalacjach. Szczęśliwie specyfika bloku mieszkalnego utrudnia jego mieszkańcom robienie swoich innowacji w sieciach przesyłowych. Wprawdzie niektórym mieszkańcom udaje się jeszcze przez jakiś czas dogrzewać dodatkowo mieszkania w okresie zimowym, lecz szczęśliwie niniejsze praktyki są o wiele częściej wykrywane aniżeli wcześniej i surowo piętnowane.

dom - malowidło

Autor: Senado Federal
Źródło: http://www.flickr.com

Odbiór mieszkania po remoncie realizowany przez samego właściciela polega na tym, iż skrupulatnie kontroluje on wszystkie prace robione przez pracowników i konfrontuje je z planem pierwotnym, który był przez niego zaakceptowany. Jeżeli spostrzeże jakieś nieprawidłowości w wykonanych przez robotników pracach, to może je od razu zgłosić i żądać ich poprawy. Każdy dzień zwłoki w tym zakresie będzie skutkował tym, iż zaprowadzenie przez robotników pewnych darmowych napraw będzie stawało się niemożliwe do wyegzekwowania. Przedstawiciel administracji może być obecny w czasie odbierania mieszkania (więcej o ), w którym dokonano wymiany części instalacji.

Zechce on zweryfikować czy dokonane zmiany prawdziwie są dopuszczalne w lokalach mieszkaniowych. W danych sytuacjach może także poprosić o przyjście przedstawiciela gazowni czy elektrowni.