Każdy budynek składa się z dużej ilości części składowych wśród których odróżniamy te konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

Każdy budynek składa się z dużej ilości elementów wśród których wyróżniamy te konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. Do pierwszej kategorii zaliczamy elementy takie jak: dachy, fundamenty, ściany samonośne, podciągi itd.. Drugi rodzaj zawiera komponenty jak na przykład: drzwi, okna, świetliki, parapety, bramy itp..

Wszystkie wspomniane elementy są produkowane przez ogromną ilość przedsiębiorstw zarówno w Polsce oraz za granicą. W naszym państwie możemy znaleźć duże fabryki w każdym większym mieście, jako przykłady należy podać miasta takie jak: Szczecin, Poznań, Rzeszów, Bydgoszcz (zobacz tutaj), Kielce, Katowice. Samą budowę domu (zobacz schody z dębu) trzeba zacząć od znalezienia dobrej działki. Następnie musimy zdobyć projekt naszego wymarzonego domu. Następnym krokiem jest zdobycie pozwolenia na budowę.

garaż

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

Od tego momentu zaczyna się prawdziwa budowa. Począwszy od sporządzenia obmiarów geodezyjnych i rozpoczęcia robót ziemnych, poprzez wylanie ław fundamentowych, postawienie ścian nośnych, wylanie stropów i schodów, kończąc na więźbie dachowej. Do tak powstałego domu wstawiamy następnie stolarkę, otrzymując w rezultacie budynek w stanie surowym zamkniętym. Kolejny krok to wykończenie naszego budynku, dotyczy on takich czynności jak: wykonanie podłóg, tynkowanie, wykonanie części instalacji, montaż różnych urządzeń itp. Zobacz również: strona www.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wszystkich wspomnianych prac należy zatrudnić doświadczoną brygadę oraz sprawdzoną osobę, której pracą będzie sprawowanie nadzoru nad progresem robót. Obowiązkiem każdego majstra jest pilnowanie, żeby wszystkie roboty były wykonywane z należytą starannością i przy zachowaniu wymogów BHP. Jest to duża odpowiedzialność, ponieważ jeżeli na terenie budowy dojdzie do wypadku w trakcie którego ktoś zostanie poszkodowany, a jednocześnie zostaną zauważone jakieś nieprawidłowości, to w takiej sytuacji odpowiedzialność karną ponosi właśnie kierownik budowy. Inwestor zostaje natomiast ze wstrzymaną inwestycją, która zamiast przyszłych profitów, może zacząć przynosić straty, jeśli proces ten będzie trwać przez dłuższy czas.

Podsumowując, budując dom musimy pamiętać o dużej ilości czynników. Proces od chwili podjęcia decyzji o budowie, aż do momentu zakończenia wszystkie robót jest długi i składa się wiele etapów, z których większość znacząco różni się od siebie nawzajem, w związku z czym podjęcie tak znaczącej decyzji musi być poprzedzone dogłębnymi przygotowaniami. W odmiennym wypadku możemy więcej przegrać niż zyskać.