Jedynie fachowiec w oparciu o badania wytrzymałościowe może dokonać oceny czy nieruchomość nadaje się na przeróbkę

Przekształcenie istniejącego budynku to niełatwe zadanie, w szczególności, jeśli budynek ma być przeznaczony pod całkowicie inne zadania niż do tej pory. Zanim zaczniemy prace, konieczne jest sprawdzenie zarówno dotychczasowego projektu, jak i przeprowadzenie badań wytrzymałościowych, pozwalających określić czy jakość wykorzystanych dotychczas materiałów jest wystarczająca jeżeli chodzi o dalsze korzystanie z budynku.

dokumenty

Autor: Historyworks
Źródło: http://www.flickr.com
Badania wytrzymałościowe są, w myśl prawa budowlanego, niezbędne do przeprowadzenia, jeżeli zamierzamy dokonać zmiany w istniejącym dotychczas budynku. Inne przypadki są między innym wówczas, gdy budynek zaczyna pękać oraz zaczyna być widać zarysowania. Wtedy koniecznie należy zrobić ekspertyzę, dzięki której uzyskamy informacje o stanie budynku i jego dalszej przydatności.

badania ndt wykonuje profesjonalista, którym jest rzeczoznawca budowlany. Warto pamiętać, że dokonanie ekspertyzy nie zawsze jest potrzebne, jeśli widać popękane ściany, często bowiem wystarczy dokonanie standardowej oceny przez inżyniera budowlanego. Ale simcenter nastran nie w takim przypadku jak modernizacja budynku. Tutaj ekspertyza jest konieczna. Budynek bowiem ma być przeznaczony pod inne zadania niż na początku gdy powstawał. Trzeba więc sprawdzić czy i jak można zmienić układ ścian, jak można rozlokować nową instalację itp. Tylko rzeczoznawca budowlany może dokonać oceny czy nieruchomość po przeprowadzeniu badań wytrzymałościowych może zostać przekształcona.

Sporządzając ekspertyzę specjalista () robi opis badanych elementów, wraz z dokumentacją rysunkową oraz fotograficzną. Efektem ostatecznym ekspertyzy jest przedstawienie wniosków informujących o przydatności budynku do dalszego użytkowania.

Dokumentacja uwzględnia ocenę ścian, zamontowanych instalacji, jak również co istotne – ocenę przyczyn pojawienia się dotychczasowych usterek. Z tym związane są również zalecenia co do zrealizowania niezbędnych napraw i wzmocnień. Badania wytrzymałościowe odgrywają więc tu kluczową rolę, wskazują bowiem na wytrzymałość użytych materiałów budowlanych. Jeśli jest ona niewystarczająca inwestor musi dokonać wymiany materiałów, by konstrukcja stała się rzeczywiście stabilna i trwała.