Jakiego rodzaju można wymienić rekuperatory oraz co one oferują?

Są to urządzenia, które cieszą się bardzo znaczną popularnością. Rynek aktualnie dysponuje bardzo znaczną gamą tych urządzeń. Główny element, który wpływa na wydolność rekuperatora, to wymiennik ciepła.

Rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym są to najtańsze i najprostsze urządzenia, które cieszą się także bardzo znaczną renomą. Funkcjonowanie ich opiera się na tym, że powietrze, które jest pobierane z zewnątrz oraz powietrze usuwane z budynku przepływają równolegle pomiędzy ułożonymi płytami, które generują kanały. Wydolność takiego typu wymiennika wynosi od 50 do 70%. Głównymi zaletami rekuperatorów z wymiennikami krzyżowymi okazuje się brak wymogu, aby doprowadzić dodatkową energię spoza układu. Zaletą jest także rozdzielenie strumieni powietrza, które jest nagrzewane oraz eliminowane.

Czy teraz chcesz znaleźć coś fascynującego na ten wątek? Jeżeli tak, to zgłąb informacje w odniesieniu do firmy oraz przejrzyj asortyment (http://www.wolplanposadzki.pl/wylewki-walbrzych/).

Minusem ich jest podatność na szronienie przy temperaturze od -5 stopni, a w konsekwencji może to doprowadzić do braku przepływu przez taki wymiennik powietrza, które odprowadzane jest z budynku. Niezwykle istotnym minusem rekuperatorów jest również z czasem słabnąca szczelność urządzenia. Na samym początku jest on całkowicie szczelny, lecz po upływie pewnego czasu dojść może do niepotrzebnych przedmuchów powietrza, a związane jest to ze zwiększaniem zużywania się uszczelek.

basen odkryty

Autor: SAM Cheong
Źródło: http://www.flickr.com
Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym są udoskonaloną wersją krzyżowego wymiennika ciepła. Odmienność pomiędzy tymi wersjami urządzeń opiera się głównie na tym, że w wypadku rekuperatorów z przeciwprądowym wymiennikiem, powietrze zimne i ciepłe przepływa koło siebie w kierunkach przeciwnych. Przez to zimne powietrze, które przechodzi przez końcowy odcinek wymiennika, ogrzewa się od powietrza najcieplejszego wywiewanego.

Co niezwykle ważne rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym cechują się bardziej znaczącą sprawnością niż rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym. Wydolność ich sięga nawet do 90%. Zaletą ich jest również usunięcie zjawiska oszraniania. Przeciwprądowy wymiennik daje posiadaczowi gwarancję szczelności systemu oraz skuteczności.