Jakie zezwoleń potrzebujemy, żeby zbudować wiatę? Jakiego rodzaju przepisy to warunkują, o czym trzeba pamiętać?

Czy do budowy wiaty trzeba stosować te same regulacje, które są obowiązujące dla budynków o charakterze gospodarczym? Określa to rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie? Przy tym ciekawe jest jaka tak naprawdę powinna byś maksymalna powierzchnia wiaty, jaka odległość od granicy, i czy identyczna jak dla budynków posiadających ściany?

Warunki wybudowania wiaty opisuje prawo budowlane. Każda osoba, jaka chce postawić wiatę jako wolno stojącą budowlę, jaka nie będzie budynkiem, to znaczy nie jest trwale połączona z podłożem musi mieć świadomość, iż na budowę wiaty w rozumieniu prawa budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

budowa wiaty

Autor: ABRE EVOLUTION
Źródło: http://www.flickr.com/photos/arbre_evolution/3837878801/

Jeśli chodzi o wielkość, to dopuszczalna powierzchnia zabudowy to 25 mkw, zaś łączna liczba wolno rozmieszczonych parterowych zabudowań gospodarczych, czyli także wiat na działce nie powinna przekraczać dwóch na każde 500 mkw powierzchni działki. Budowa wiaty wymaga pozwolenia od odpowiedniego organu, czyli starostwa. W tym celu powinniśmy złożyć zgłoszenie plus załączniki. Musi to być świadczenie osoby zgłaszającej o istniejącym prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, kopia mapy głównej, gdzie zaznaczona będzie lokalizacja takiej inwestycji,

działka rekreacyjna

Autor: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Źródło: Metrohouse & Partnerzy S.A.

jak również szkic i parametry techniczne tworzonego obiektu budowlanego.

Sprawdź większą ilość szczegółów, a zgłębisz dodatkowe wiadomości, które z pewnością również Cię zaciekawią. Nie wahaj się zatem i użyj informacji!

Inną kwestią jest, w jaki sposób taka wiata będzie się przedstawiać, jeśli chcemy, żeby była naprawdę estetyczna musimy skorzystać z usług dobrej firmy, przykładowo wiaty drewniane Wrocław. Przydatna strona, warto zajrzeć: najlepsze wiaty drewniane Wrocław.

Zgłoszenia należy dokonywać przed datą zamierzonego początku robót na budowie, a pracę nawet można rozpocząć jeżeli w czasie trzydziestu dni od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Oznacza to, że jest to wniosek właściwie o milczącą akceptację starostwa, to znaczy jak organ nie da nam sprzeciwu to jesteśmy uprawnieni do podjęcia robót na budowie. Tak jak jednak powiedzieliśmy zastanawiając się nad wiatą musimy koniecznie zapamiętać, by kupić coś naprawdę porządnego, od zaufanej firmy, ponieważ sami możemy wykonać to źle, użyć kiepskich materiałów jak sklejka.

Ten proponowany artykuł posiada ciekawe informacje na prezentowany temat, więc, jeśli ta kwestia Cię intryguje, to sprawdź to obowiązkowo.

Znacznie więcej informacji znajdziesz na tej stronie jaka sklejka będzie najlepsza.