Jakie dokumenty wymagane są do budowy garażu blaszanego – przeczytaj co warto mieć

W ostatnim czasie dało się odnotować rosnące zainteresowanie blaszanymi garażami. Te względnie delikatne konstrukcje to doskonały sposób na zabezpieczenie samochodu. Ich kupno jest znacznie tańsze od kosztu budowy tradycyjnego garażu o podobnych parametrach. Garaż blaszany przytwierdzony śrubami do płyty betonowej jest, zgodnie z art. 3 pkt 5 prawa budowlanego „tymczasowym obiektem budowlanym”. Jednym z wyznaczników zaliczenia budowli do owej kategorii jest bowiem brak trwałego połączenia budowli z gruntem.

Konstrukcja garażu blaszanego wymagać będzie pozwolenia na budowę. W tym celu należy złożyć podanie o wydanie zezwolenia na budowę do prezydenta miasta. Wzór owego podania możesz pobrać w siedzibie tego organu

garaż pod domem

Autor: JDH Rosewater
Źródło: http://www.flickr.com

albo użyć aneksu nr 1 do zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.. Do wniosku o pozwolenie, zgodnie z art. 33 ust. 2 prawa budowlanego, należy dołączyć: cztery egzemplarze projektu budowlanego razem z uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi szczególnymi przepisami (w przypadku garażu blaszanego (więcej) przeznaczonego do indywidualnego parkowania pojazdu dokumentów takich nie musimy uzyskiwać) jak też poświadczeniem o wpisie konstruktora na listę członków samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Czy chcesz może otrzymać link do strony wiązary kratownicowe drewniane, gdzie oczekują na Ciebie nowe wpisy? Sądzimy, że przypadnie Ci do gustu nasz serwis.

Wzór tego oświadczenia można pozyskać w organie wydającym pozwolenie na budowę czy użyć załącznika nr 2 do zarządzenia w sprawie wzorów; decyzję o wymogach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z regulacjami o planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym.

Regulacja z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i przestrzennym zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717) wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji gdy konkretna działka położona jest na obszarze nie mającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzję taka wydaje burmistrz.
Mając zezwolenie na budowę możemy w wyszukiwarkę wbić zwrot: producent garaży blaszanych po czym wybrać pasujący nam garaż z wielu dostępnych modeli zaopatrzonych w bramy segmentowe. Takie bramy garażowe są przystosowane nawet do najbardziej ekstremalnych warunków atmosferycznych ( System).