Jaki odcień drzwi wewnętrznych wybrać – poradnik

Czy odcień drzwi dobierać do odcienia drewnianych okien czy też podłogi? W jaki sposób łączyć gatunki drewna?
Obie metody doboru wewnętrznych drzwi są dobre. Kolor wewnętrznych drzwi może być taki sam jak odcień posadzki.

drzwi wewnętrzne

Autor: d.neuman
Źródło: http://www.flickr.com
Będzie to szczególnie efektowne przy ciemnych podłogach z drewna egzotycznego. Okna – strona internetowa – wykonane z drewna są bez wątpienia mocnym elementem wnętrza i selekcjonując materiał na posadzkę bądź Drzwi wewnętrzne, trzeba brać pod uwagę ich odcień. Nie znaczy to jednakże, iż drzwi muszą być koniecznie z tego samego gatunku drewna. Dobierając kolor drzwi wewnętrznych do drewnianych okien, zwróćmy uwagę, iż ramy okienne na ogół zdają się ciemniejsze, bowiem widzimy je pod światło słoneczne. Niemniej jednak meble bądź drzwi z identycznego drewna widzimy w bezpośrednim oświetleniu, a posadzkę oświetloną ostrym światłem z okna albo lampy z odbiciami otoczenia. W tak przeróżnych warunkach to samo drewno przedstawia się zupełnie inaczej. Wziąwszy to pod uwagę, możemy zestawiać rozmaite typy drewna, starannie zestawiając kolory. Drewno może być w kolorze naturalnym czy też podbarwione. Metoda zabezpieczenia znamiennie wpływa na kolor.
Ograniczając się do kolorów uniwersalnie przyjętych jako odcienie naturalne, można przyjąć, że dobre będą zestawienia na zasadzie przeciwieństwa: jasne drewno, tj. koto, klon albo jasny dąb, możemy spokojnie skonfrontować z ciemnym drewnem. Jeśli zaś chcemy wybrać odcienie drzwi wewnętrznych podobne, najpewniej postawić na ten sam gatunek.

Jeżeli płaszczyzna posadzki lub drzwi ma różnorodny kolor, zazwyczaj pośród tychże kolorów znajdzie się taki, do jakiego można dopasować inny element.