Jaki hałas jest szkodliwy?

Hałas jest zjawiskiem niepożądanym, wywołuje on irytację, uczucie zmęczenia , a zwłaszcza zmęczenie narządu słuchu. Harmider ma ujemne działanie na zdrowie.
Nadmierny hałas wpływa ujemnie na ludzki organizm, co przejawia się zmęczeniem, trudnością w nauce oraz koncentracji, zaburzeniami orientacji, zirytowaniem, wzrostem ciśnienia krwi, bólami oraz zawrotami głowy i w najgorszym razie czasowym albo trwałym uszkodzeniem uszu.

U małych dzieci hałas powoduje bojaźń, brak pewności, poczucie zagubienia. Nie wszyscy są jednakowo wrażliwi na uszkodzenie uszu zaistniałe w wyniku długotrwałego oddziaływania harmideru.

Zaintrygował Cię ten materiał? Jeśli tak, to szybko sprawdź ponadto szczegóły w źródle (http://www.stanmal.pl/wyprzedaz.html), odnajdziesz tam dodatkowe informacje.

Czynnikami zwiększającymi wrażliwość będą czynniki genetyczne, ogólny stan zdrowia, a także warunki środowiska. Największą czułość na oddziaływanie hałasu wykazują malutkie dzieci oraz młodzież. Wyjątkowo narażone są również osoby, u jakich w rodzinie występuje uszkodzenie słuchu, osoby przebywające w hałaśliwym otoczeniu przez długi czas, osoby chore, jakie leczone są lekarstwami potencjalnie uszkadzającymi słuch, osoby chorujące na stany zapalne uszu, jednostki z niedosłuchem, który w wyniku przebywania w harmiderze może się jeszcze bardziej nasilić.

ziarna pszenżyta przesypujące się przez dłonie młynarza

Autor: Olearys
Źródło: http://www.flickr.com
U osób dorosłych, harmider o natężeniu przewyższającym próg bólu, który działa impulsowo, jednokrotnie oraz krótkotrwale, może być przyczyną ostrego urazu akustycznego.

Zaś przeciągły akustyczny uraz powstaje jako wynik długofalowego narażenia na harmider, który nie przekracza progu bólu, najczęściej o nasileniu 90 – 95 dB albo niewiele wyższym. Należy się zatem zaopatrzyć w tzw. decybelomierz i zmierzyć nasilenie harmideru w swoim środowisku.