Innowacyjne rozwiązanie problemów z rozliczeniem zużycia ciepła w blokach.

Dziś lokatorzy normalnie korzystający ze własnych lokali dokładają do ogrzewania tych mieszkań, w których nie oszczędza się energii cieplnej – to tak jakbyśmy płacili za zużycie wody nie stosownie do pomiaru liczników, lecz według niezmiennego ryczałtu, karząc w ten sposób oszczędnych.

Jeżeli choć część lokatorów zacznie świadomie regulować pobór ciepła, popyt na energię cieplną dla bloku spadnie, co spowoduje obniżkę kosztów dla wszystkich mieszkańców.

Montaż podzielników spowodowała, że mnóstwo mieszkańców przypomniało sobie o istnieniu zaworów termostatycznych, które nie działały od lat. Ci, którzy żyją w blokach, wiedzą jak niesprawiedliwe potrafi być rozliczanie ciepła z centralnego ogrzewania, gdyż niektóre kwatery są mniejsze od innych i wymagają mniej energii na ogrzanie, zaś koszty całkowite dzielone są po równo na wszystkie mieszkania. W trzech milionach mieszkań w naszym kraju powyższe metody odpełzły w zapomnienie, ponieważ zainstalowano podzielniki ciepła. Czym w praktyce one są? Nie są one licznikiem lecz urządzeniem, które pomaga podzielić koszt energii pochłoniętej przez cały blok (odwiedź serwis) między poszczególne lokale. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, którzy mieszkańcy zużywają więcej ciepła, a którzy mniej. Podzielnik elektroniczny posiada miernik temperatury, zamocowany z tyłu do obudowy, który wskazuje temperaturę kaloryfera, oraz zegar elektroniczny mierzący czas, przez który mierzona temperatura się utrzymywała. Najbardziej precyzyjne, a przez to najlepsze są podzielniki – (zobacz podzielniki ciepła) dwuczujnikowe – drugi czujnik, bada temperaturę w pomieszczeniu. Świetne urządzenia zamówisz pod linkiem podzielniki ciepła BMeters.

Grzejnik na ścianie

Autor: JMacPherson
Źródło: http://www.flickr.com
Podzielniki radiowe są sprawdzane bez wchodzenia do mieszkań, lecz odczyt można odczytać na wyświetlaczu nawet po kilku miesiącach. Nie trzeba lękać się wstrasznych opłat za wykorzystaną energię, gdyż zachowanie temperatury w lokalu w granicach 20-21°C nie powinno skutkować dopłatami, wręcz może się okazać, że zaoszczędziliśmy. Można w inny sposób zaoszczędzić, przy okazji zanegujemy kilka mitów. Przede wszystkim nie należy w okresie zimy trzymać otwartych okien na długie godziny, by w ten sposób obniżyć zbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniach (postępujemy tak zwłaszcza, gdy na dworze robi się nieznacznie cieplej i świeci słońce) – tymczasem wietrzenie mieszkania nie powinno trwać więcej niż kilkanaście minut.

Myślimy, iż w starych blokach, które posiadają wspólne piony grzewcze, gdyż zostały wybudowane w czasach, kiedy panowały inne zasady w budownictwie, montaż podzielników jest rozsądnym i słusznym rozwiązaniem. Nie tylko dzieli koszt wykorzystania ciepła na lokatorów według realnego zużycia w poszczególnych mieszkaniach lecz także pozwala lokatorom na sensowne wykorzystywanie energii cieplnej w swoich kwaterach. Dowiedz się więcej => BMeters Polska.