Gdzie na Śląsku znajdziesz dobrego geodetę – gleboznawcę?

Usługi geodezyjne zwykle związane są z terenoznawstwem i klasyfikacją ziem. To w gestii renomowanych geodetów, dysponujących odpowiednim sprzętem, leży odpowiednie rozpoznanie terenu pod wykopy. Kompleksowe działania w tym zakresie oferuje np. śląski geodeta.

Brzeg czy Oleśnica to przykładowe ośrodki średnio miasteczkowe, w których odnaleźć można specjalistów zajmujących się pomiarami i raportami gleb na skalę lokalną.
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów to zadanie geodetów – klasyfikatorów. Analizują oni zasoby genetyczne ziemi, po czym przydzielają je do jednej z sześciu bonitacyjnych klas. Kluczowym wyznacznikiem tej podziałki jest wydolność produkcyjna gleb. Przy ich klasyfikowaniu liczą się też takie czynniki jak: właściwości morfologiczne, poziom i jakość próchnicy, położenie względem wód, odczyn gleby czy przepuszczalność. Gleboznawcy kategoryzują ziemie na sześć najważniejszych klas, gdzie I równa się najlepsze ziemie orne, w sam raz pod standardową uprawę, a VI te najgorsze.

pomiar

Autor: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Źródło: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.

Trudności w identyfikacji pojawiają się przy trzeciej i czwartej klasie – takich gleb w kraju jest o wiele więcej niż tych ekstra klasowych określa to geodezja Oława. Klasyfikatorzy dokładają do tego nowe poziomy, zarówno w trzeciej jak i następnej randze gleb. W ich przypadkach mówimy już o częściowej degradacji (obniżeniu jakości przez np. działanie natury).

Jako najlepsze gleby uznawane są czarnoziemy, jak i przyrzeczne mady, jak także lessy. Gwarantują one duży wskaźnik próchnicy, a mady większe nawodnienie. Na drugim biegunie są ziemie rdzawe, rankery czy ciężkie mady. Są one fatalne do rozwoju jakichkolwiek roślin okopowych. Ich wyłącznym przeznaczeniem jest tylko zalesianie i wykorzystywanie jako możliwe pastwiska. Klasyfikacja gleb odbywa się z inicjatywy władz starostwa – o stwierdzeniu klasy ziemi stosowne pismo nadaje starosta. Wykonuje to na wniosek pracowników wydziałów, których działalność odnosi się do geodezji i zarządzania nieruchomościami.
Gdzie na Dolnym Śląsku wybierzemy uznane usługi w zakresie rozpoznań gleboznawczych? Jeśli interesuje cię fachowy geodeta Strzelin wychodzi naprzeciw oczekiwaniom.

Jeśli zainteresował Cię ten tekst, zobacz ten link – to naprawdę świetne opracowanie (http://www.reacon.pl/doswiadczenie/) tej kwestii. Koniecznie to przeczytaj!

Tamtejszy wydział w urzędzie oraz prywatne firmy posiadają kompetentne kadry, które wykonują dokładną klasyfikację ziem, budynków i lokali z uwzględnieniem map kartograficznych.