Dokumenty wymagane do wybudowania blaszanego garażu

Jakie dokumenty są konieczne, ażeby zgodnie z prawem pobudować garaż blaszany przytwierdzony śrubami do betonowej płyty o grubości 10 centymetrów? Garaże blaszane przytwierdzane śrubami do betonowej płyty są, zgodnie z artykułem 3 pkt 5 prawa budowlanego tymczasowym obiektem budowlanym. Pewnym z kryteriów zaliczenia obiektów do owej odmiany jest bowiem brak stałego zestawienia przedmiotu z gruntem.

garaż

Autor: tachyondecay
Źródło: http://www.flickr.com/photos/tachyondecay/2068146974/
Następnie należy wyjaśnić, że zgodnie z regułą wyrażoną w art. 28 ust. 1 zarządzenia budowlanego czynności budowlane (a zatem również konstrukcję obiektu budowlanego) można począć tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Garaże blaszane potrzebują odpowiednich pozwoleń. Zamknięty katalog przedmiotów budowlanych, jakich konstrukcja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę mieści art. 29 ust. 1 zarządzenia budowlanego. W katalogu tym nie mieści się jednakże budynek garażu blaszanego.

brama garażowa

Autor: mrhayata
Źródło: http://www.flickr.com

W szczególności nie jest on gospodarczym budynkiem, bo zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technologicznych, którym powinny odpowiadać budowle jak też ich położenie.

Po przeczytaniu tego materiału, polecam krawężniki granitowe strzegom odmienne wiadomości na prezentowany temat, które będą równie zajmujące.

Przy tego typu obiektach zaleca się bramy garażowe (zobacz bramy garażowe) Wiśniowski (bramy Wiśniowski). Budynek gospodarczy jest to budowla przeznaczona do niezawodowego przeprowadzania prac warsztatowych jak też do gromadzenia materiałów, urządzeń, sprzętu a także płodów rolniczych służących rezydentom domu mieszkalnego, domu zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej określony też do składowania środków produkcji rolniczej oraz oprzyrządowania i płodów rolniczych.

W związku z tym musimy przyjąć, że budowa garażu blaszanego wymagać będzie zezwolenia na budowę. W powyższym celu musimy złożyć podanie o wydanie zezwolenia na budowę do stosownego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wzór tego wniosku można nabyć w siedzibie tego organu czy użyć aneksu nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w materii wzorów: wniosku o zezwolenie na budowę, deklaracje o posiadanym prawie do rozporządzania majątkiem na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Teraz można wpisać w przeglądarkę wyrażenie: garaże blaszane czy bramy garażowe Wiśniowski.