Czym są surowce mineralne? Do czego są wykorzystywane? Co to są kruszywa?

W kopalniach na terenie naszego kraju wydobywane są bardzo różne surowce, które posiadają najróżniejsze zastosowania. Na które z nich dobrze jest zwrócić uwagę?
Surowce mineralne to różne kopaliny, które posiadają zastosowanie w obrębie gospodarki.

Można podzielić je na energetyczne, które spełniają ważną rolę w produkcji energii. Są to na przykład węgiel kamienny czy ropa naftowa. Metale(zobacz odlewy aluminiowe) natomiast to następna grupa takich surowców, z jakich jedne z bardziej znanych to miedź, cynk albo ołów. Jest także grupa niemetali jest to miedzy innymi siarka albo sól kamienna. Pozyskiwane są także surowce ceramiczne, którymi są iły albo – money.pl/rejestr-firm/nip/772-21-69-189/kod-pocztowy/98-355/ – kaolin jak również surowce budowlane. W tej ostatniej grupie są na przykład żwiry czy piaski. Takie surowce mineralne posiadają doskonałe zastosowanie chociażby w sektorze energetycznym, w metalurgii w budownictwie jak też wykorzystuje się je w jubilerstwie. Spełniają one jak widzimy bardzo istotną role oraz są szalenie przydatne używanymi na szeroka skalę – .
inwestycja

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
surowce mineralne

Autor: Andrew Nash
Źródło: http://www.flickr.com
Natomiast kruszywa są materiałem pochodzenia organicznego albo mineralnego. Często wykorzystywane są one do budowania dróg. Kruszywa pochodzenia naturalnego dzielą się na mniejsze fragmenty w wyniku erozji w takim wypadku są one żwirowe, lub też następuje rozdrobnienie mechaniczne takich skał i wtedy mówimy, iż są to kruszywa łamane. Z kolei jest także grupa kruszyw sztucznych uzyskane są przykładowo za sprawą termicznej modyfikacji – specjalistyczne odpowiedzi.

W budownictwie używamy na przykład granitów, bazaltów, skał wapiennych. Na pewno na co dzień dostrzegamy wiele razy ślady tego typu materiałów dookoła.