Czym są badania zdolności rejestrowej?

W przypadku przedsiębiorstw, klubów lub też grup coraz częściej można spotkać się z zastrzeganiem własnej nazwy w tzw. Urzędzie Patentowym, co wiąże się z tym, że nikt inny nie będzie miał prawa korzystać z ów znaku, lecz by było to możliwe oraz nie spotkać się z odmowną decyzją, wcześniej warto sprawdzić, czy możliwa jest w ogóle ochrona.
W jaki sposób? Otóż, często prowadzone są tzw.

asortyment

Autor: Wicker Paradise
Źródło: http://www.flickr.com
badania zdolności rejestrowej (pomocne źródła), które mają na celu sprawdzenie, czy potencjalne oznaczenie może zaistnieć. Dla wielu przedsiębiorstw czas to bardzo ważna kwestia, toteż aby nie wydać pieniędzy bez pokrycia i zaoszczędzić dużo czasu, warto przeprowadzić badania znaku towarowego. W chwili obecnej zastrzeganie może trwać aż sześć miesięcy. Mimo że w porównaniu do czasów lat 90. jest to nader krótki okres, to z kolei wciąż zbyt długi dla pewnych spółek. Co ważne – od połowy 2016 roku doszło do zmian, zgodnie z którymi rejestracja może zakończyć się niepowodzeniem, kiedy właściciele podobnych znaków nie zgodzą się na to. Właśnie z tego powodu warto skorzystać z badań zdolności rejestrowych znaku towarowego. Wystarczy tylko przesłać zgłoszenie do odpowiednich ekspertów, którzy ocenią, czy zastrzeżenie jest możliwe i czy na rynku nie znajdują się podobne znaki, które mogą być powodem odmowy. Badanie oznaczenia może również sprawdzić, czy zgłoszona do rejestracji rzecz nie jest sprzeczna z prawami ochronnymi. Nie może to być bowiem m.in. nic innego od znaku towarowego, ani nie powinno zakłócać publicznego porządku.

Czytaj też https://www.jwp.pl/uslugi/fundusze-ue/jestracyjnej sprawdzają też, czy nie są one oznaczeniami opisowymi, których się nie rejestruje. Jeśli dojdzie do jakichkolwiek sprzeczności, wówczas firma dostaje odmowę rejestracji.