Czym można się posługiwać przygotowując nowe urządzenia w instytutach badawczych?

Odlewnictwo to taka technologia, która mogłaby być traktowana także jak sztuka. Polega ona na zalewaniu stworzonego uprzednio wzorca pewnym ciekłym materiałem, np. gipsem, tworzywem sztucznym czy żywicą epoksydową.

W ten sposób pojawiają się różnego rodzaju produkty, jakie zazwyczaj wykorzystuje się w określonych branżach przemysłu. Odlewnictwo to także umiejętność takiego kierowania procesem krzepnięcia danego odlewu, aby budowa i cechy wyrobu odpowiadały tym zamierzonym. Na rynku działa zatem dziedzina, która przygotowuje modele, jakie są konieczne przy wykorzystaniu tej technologii. Podmioty, które funkcjonują w tego typu gałęzi przemysłu jak modelarstwo odlewnicze (http://odlew.com.pl/) wykonują wspomniane modele np. z drewna i przekazują je do klientów, żeby ci mogli przechodzić do kolejnych faz swoich prac badawczych. Jedną z nich może być przykładowo testowanie danego urządzenia pod kątem odpornościowym.
Jadalnia w domu

Autor: Stephane Mignon
Źródło: http://www.flickr.com
pompy

Autor: sikeri
Źródło: http://www.flickr.com

Wspomniane odlewanie można by przeprowadzać na różne sposoby. Istnieje zatem odlewnictwo pisakowe, kokilowe czy też ciągłe. Stosowane w odlewnictwie modelarstwo odlewnicze jest konieczne do ciągłego rozwoju technologii. Dla przykładu w Krakowie (a także w innych miastach) istnieje Instytut Odlewnictwa, gdzie funkcjonuje sektor badawczy, który potrzebuje takich modeli w celu tworzenia nowych mechanizmów. Modelowanie odlewów musi wymagać znajomości procesów krzepnięcia surowca, przy pomocy którego odlewa się model.

W ten sposób unika się wad konstrukcyjnych, np. pęknięć czy też pojawiania się pęcherzy. Gotowe modele (tanio płyty modelarskie: www.odlew.com.pl/oferta-ebalta/plyty-modelarskie-ebaboard) mogą zostać, po uprzednim ustaleniu detali, dostarczone bezpośrednio do klienta.