Czym jest geodezja, jaką spełnia funkcję i co wolno rzec na temat jej podziału?

Czy zastanawiałeś się razu jednego nad tym czym jest geodezja? Jaka jest jej rola i jakie ważkie misje spełnia?
Geodezja jest to nauka, jaka zajmuje się ustalaniem kształtu oraz okazałości Ziemi, prócz tego wymierza ona położenia punktów na powierzchni planety.

przyrządy geodezyjne
Autor: NOAA’s National Ocean Service
Źródło: http://www.flickr.com
Geodezja realizuje niezwykle znaczącą rolę, albowiem do jej zadań należy między innymi pozyskanie oraz rozprowadzanie wiadomości dotyczących naszej planety, mało tego dzięki drobiazgowemu rozpoznaniu geodezja zezwala na zapewnienie bezpiecznych budowli czy też przeróżnych konstrukcji. Geodezja jest nauką precyzyjnie techniczną, kategoryzowana jest ona w dzisiejszych czasach do nauk o ziemi jako jedna z części geografii, jaka zwana jest kartografią.

Teraz geodezja rozdziela się na geodezję niższą oraz na geodezją wyższą. Geodezja niższa zwana jest geodezją drobiazgową, ogólną. Jest to nauka o pomiarach, jakie są przeprowadzane na małych nawierzchniach, w czasie ich wykonywania nie uwzględnia się kulistości ziemi. Z kolei geodezja wyższa to nauka, która jest uzyskiwana na wysokich obszarach Ziemi, mało tego w trakcie przeprowadzania geodezji wyższej niezbędne jest uwzględnienie jej kulistości.

Geodezja (zobacz) jest też szufladkowana ze względu na rodzaj pomiarów, ich cel, a także wykorzystywane metody oraz użytkowane w toku badań narzędzia. Jeżeli chodzi o rodzaj pomiarów to zdołamy w dzisiejszych czasach wyróżnić pomiary wysokościowe i sytuacyjne; cel pomiarów zdoła włączać pomiary miejskie, górnicze, komunikacyjne oraz wiele innych, natomiast metody, jakie są wykorzystywane to między innymi pomiary poligonowe lub [stol-kar] również pomiary tachimetryczne.

geodeta
Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Narzędzia, jakie są stosowane w geodezji, to przykładowo pomiary busolowe, pomiary GPS, mało tego też pomiary stolikowe oraz teodolitowe.
Co więcej możemy również wyróżnić multum innych działów geodezji, takich jak geodezja satelitarna i gospodarcza, astronomia geodezyjna, topografia, też fotogrametria i multum innych.