Czy spadkobierca ma przymus przyjęcia spadku i co on może w takim spadku dostać?

Jest to ogół praw oraz obowiązków majątkowych zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w chwili śmierci spadkodawcy.
Jako spadek moglibyśmy zaliczyć wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego oprócz jego praw oraz obowiązków, które mają charakter niemajątkowy.

wrocław

Autor: michimaya
Źródło: http://www.flickr.com
Mogłyby to być przykładowo nazwisko, pseudonim czy wizerunek. Te prawa to także niemajątkowe prawa rodzinne, które wynikają z małżeństwa lub (poddasze do adaptacji wrocław) pokrewieństwa. Należą także do nich uprawnienia i obowiązki wynikające z dziedziny prawa karnego lub finansowego. Są to również uprawnienia, które z chwilą zgonu spadkodawcy przechodzą na wytyczone osoby nie patrząc na to, czy są one spadkobiercami. Do spadku wliczają się nie tylko uprawnienia majątkowe, lecz również obowiązki majątkowe spadkodawcy, zatem mogą to być przykładowo spadkowe długi, które spadkobiercy mają przymus zapłacić. Spadek otwiera się w momencie zgonu spadkodawcy. W momencie gdy otwierany jest spadek, spadkobierca nabywa ten spadek to znaczy, że wstępuje w należące do spadku uprawnienia oraz obowiązki. Spadkobiercą nie może być fizyczna osoba, która nie żyje, kiedy otwierany jest spadek. Wyjątkiem jest tutaj potomstwo poczęte pod warunkiem, że przyjdzie ono na świat żywe. Spadkobiercą nie mogłaby być osoba prawna, która w momencie otwarcia spadku nie istnieje.
Budynek mieszkalny

Autor: Mikey
Źródło: http://www.flickr.com
Spadkobierca ma prawo spadek przyjąć, ale także ma prawo go odrzucić. Przyjęcie spadku może nastąpić bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Jest to wtedy przyjęcie proste albo z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Jest to w takiej sytuacji przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone być może w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest spadkobiercą.

Najczęściej jest to data, gdy spadkobierca otrzymał informację o zgonie spadkodawcy. Zaistnienie deficytu oświadczenia spadkobiercy w określonym terminie, jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.