Całościowy remont budynku. Jak pozbyć się surowców z demontaży?

Przewidując remont mieszkania bądź domu nie możemy nie pamiętać o tym, że w okresie jego trwania nieuchronnie zostaniemy „wytwórcą” odpadów na dużo ogromniejszą skalę aniżeli zazwyczaj.
Poremontowe odpadki podzielić możemy na 2 podstawowe grupy: nienadające się do ponownego zużycia – np.

eternit, rury z azbestu, Produkty z PVC, wykładziny podłogowe, papa, ceramika budowlana; nadające się do ponownego zużytkowania – np. gruz budowlany, rozebrane szafki, przyrządy, instalacja, panele podłogowe lub złom.
płótno - miasto

Autor: Daniel Jolivet
Źródło: http://www.flickr.com

Pierwszą grupę odrzutów możemy nazwać „ostatecznymi” z punktu spojrzenia lokatorów odnawianej posesji bądź mieszkanka. Powinniśmy się ich pozbyć.

Kliknij tutaj i zobacz przykłady, które też traktują o opisywanej kwestii. Przeczytasz tam dane, które na pewno pogłębią Twoją wiedzę w tej sprawie.

I na nieszczęście nie powinniśmy, a szczegółowiej nie można wyrzucić ich po prostu do kosza na odpadki. Musimy zatem założyć, już na początku remontu, obliczoną kwotę, jaką przeznaczymy na wywóz odpadków. Jeżeli idzie o Kontenery Legnica Warszawa oraz inne duże miasta dysponują takimi. Znormalizowany pojemnik albo worki na gruz (tak zwane big bag) można zamówić w dowolnym momencie. Trzeba jednak pamiętać, iż zwykle za wynajem kontenera płacimy za dobę z kolei worki, niestety sporadycznie oferowane, można przetrzymywać tak długo, jak tylko chcemy.

wywóz gruzu legnica

Autor: Lech Karol Pawłaszek
Źródło: http://www.flickr.com

Charakterystycznym odpadem remontowym jest eternit. Nie dość, że nie możemy sami likwidować go tzw. „sposobem gospodarczym”, to jeszcze obowiązują bardzo rygorystyczne zasady przy transporcie i utylizacji każdego materiału obejmującego azbest. Toteż jedynym sposobem usunięcia z budynku (eternitowe pokrycia dachowe czy ścienne, rury) oraz pozbycia się takich odpadków jest wynajęcie jednostki specjalistycznej.

Odpadki nadające się do powtórnego zużytkowania. W tym przypadku mamy dużo większe pole do popisu. Gruz może okazać się również odrzutem do ponownego zużytkowania. Czasami wykorzystuje się gruz w pewnych fazach budowy budynku lub jako podbudowę dróg. Starczy znaleźć odbiorcę. Starczy popytać pośród familii czy przyjaciół. Można też wbić w wyszukiwarkę zwrot: wywóz gruzu Legnica czy też „przyjmę gruz” i wybrać odpowiadającego nam odbiorcę z kilkudziesięciu tysięcy chętnych. Zdarza się także, że zainteresowani przyjęciem gruzu, przedsiębiorcy albo odbiorcy indywidualni, sami po niego przybędą. Dane: legnica – wywóz gruzu.