Branża budowlana – działalność techniczna która polega na stawianiu lub zmianie obiektów budowlanych

Budownictwo ma wiele definicji. Jedna z nich głosi, że jest to działalność techniczna polegająca na stawianiu albo zmianie obiektów budowlanych. Z uwagi no to gdzie te budynki powstają budownictwo dzieli się na wodne oraz lądowe. Wiele sprzętów i urządzeń jest używanych w budownictwie. Jednym z nich są żurawie budowlane. Podzielić je można na stacjonarne oraz ruchome. Służą one do wznoszenia między innymi drapaczy chmur i zaliczane są do największych maszyn roboczych. Składają się one z kilku części.

Na początku niewielki żuraw samochodowy wznosi stalową ramę, a na niej pierwszą część wieży. Wszystko to wykonywane jest na specjalnie przygotowanym podłożu. Tak właśnie powstaje podstawa, która obciążona jest ciężarem. Na górze czy też na szczycie konstrukcji umieszczone jest kabina operatora, ramię a także przeciwwaga. Do wznoszenia żurawia służy specjalne urządzenie podnoszące.
Transport morski, żurawie portowe
Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Ono może przesuwać się w górę i w dół, dzięki czemu żuraw żurawie potain podnosi sam siebie. Żuraw posiada stalową konstrukcję, w związku, z czym nie wygina się – szczegóły na . Ponadto nie ma szans na to, aby się przewrócił, albowiem jak już poprzednio było przytoczone podstawa jest obciążona balastem wykonanym z betonu. Tego typu dźwigi mogą uzyskać wysokość w przybliżeniu 100 m. Częstokroć żurawie wykorzystywane są do podnoszenia i przemieszczania części budynków takich jak dachy, oraz materiałów na placach budowy.

Jeśli niniejszy materiał Cię zaciekawił, to kliknij ten odnośnik, to niezwykle użyteczny artykuł (http://www.megastyro.pl/grupa-megastyro/), który prezentuje analogiczne treści.

Jednakże zanim zostaną one upoważnione do eksploatowania muszą przejść dobrze test.

Test ten przeprowadzany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Gdy zostanie on z powodzeniem skończony wówczas żurawie mogą rozpocząć prace na budowie. Takiego żurawia może obsługiwać jedynie i jedynie upoważniony i mający specjalne uprawnienia pracownik. Określany jest on, jako maszynista żurawia. Jego praca zaliczana jest do groźnych. Mają wpływ na to takie czynniki jak m.in. praca na wysokości oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych. Oczywiście, gdy jest bardzo porwisty wiatr prace na żurawiu budowlanym są powstrzymywane.