Analiza gruntu przed budową

Analizy geologiczne ziemi, pod budowę domu, przeprowadza się na potrzeby doboru fundamentów i zbrojenia, natomiast w przypadku planów wcześniej przygotowanych, dopasowania „szablonu” do konkretnych warunków podłoża.

Gotowe założenia domów sporządza się standardowo dla gruntu o „wystarczającej nośności”. Z tego powodu też badania i wiercenia geologiczne przeprowadzane są każdorazowo, a w szczególności na ziemiach: torfowych, podmokłych, pochyłych i po rekultywacji.

Fundament pod budowę domu jednorodzinnego

Autor: NIOSH

Badania gruntu przeprowadzane są przez osobę z uprawnieniami geotechnicznymi lub osobę z uprawnieniami geologicznymi – . Dokumentacja geotechniczna jest tworzona na bazie wiercenia w gruncie, dokonywanego w miejscach, w których zostaną usytuowane rogi tworzonej nieruchomości.

Według Ciebie publikowany materiał jest nieprawdopodobnie ciekawy? Jeśli tak, to wejdź też na pomocne notatki (http://primeproject.pl/), które mają tak samo atrakcyjne tematy.

Głębokość odwiertu waha się między trzema a pięcioma metrami. Próbki ocenia się organoleptyczne, zaś w otwory wpuszcza się sondy, za pośrednictwem których ocenia się zagęszczenie poszczególnej warstwy gruntu. Średnio koszt odwiertu oblicza się od 1 metra głębokości. Typowo, wiercenia geologiczne pod budowę domu mieszkalnego, wyceniane są na mniej więcej 1500zł.

fundamenty

Autor: Lafarge Beton
Źródło: Lafarge Beton

Badania geotechniczne określają:
– poziom wód podziemnych – może być niski lub wysoki; w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych może być potrzebny drenaż paskowy dla zabezpieczenia pomieszczeń podziemnych i fundamentu;
– agresywność chemiczną wód podziemnych – jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, koniecznym może być sprawdzić laboratoryjnie ich ewentualny wpływ na beton i stal;
– typ gruntu – inaczej: rodzaj podłoża (rodzime, naturalne lub antropogeniczne), podtyp (skalisty, mineralny, organiczny) i spoistość, czyli sypkość;
– własności fizykomechaniczne – to zwięzłość poszczególnych niw podłoża, co przekłada się na cechy fizykomechaniczne;
– fenomeny zboczowe – wykonuje się dla inwestycji zlokalizowanych na skarpach, w pobliżu skarp, na zboczach i w pobliżu zboczy; badania określają statyczność gruntu, tudzież zagrożenie osunięcia i ułatwiają określić pomysł na wzmocnienia gruntu.